9-20-2017 Girls Varsity V-Ball - RyanPaddock-MotoLAB-Photo